Coronavirus - maatregelen in Meise

laatste update: 23/12/2021

Algemene maatregelen

Op https://www.info-coronavirus.be/nl  kan je altijd de meest recente versie van de algemene maatregelen raadplegen. 

Op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis lees je de maatregelen die gelden in Vlaanderen. 

Maatregelen in Meise

Gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten zijn open, maar werken zoveel mogelijk op afspraak. Een mondmasker dragen in de openbare gebouwen is verplicht.

Maak maximaal gebruik van het digitaal loket op www.meise.be. De diensten zijn natuurlijk wel nog bereikbaar via telefoon en e-mail. Je kan ook een afspraak maken via telefoon of via e-mail: 

Dienstverlening dienst Bevolking

De dienst Bevolking vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van het e-Loket en als dit niet mogelijk is, kan je online je afspraak maken

Lokaal Dienstencentrum De Spil

Lokaal diensencentrum De Spil is open. We vragen je covid safe ticket en het dragen van een mondmasker is verplicht tenzij je aan tafel zit. 

Meer informatie: 02 892 21 80 of despil@ocmwmeise.be

Oplaadpunt budgetmeter

Het oplaadpunt voor de budgetmeter op de OCMW-campus is enkel bereikbaar op afspraak via 02 892 21 50. 

Klik hier voor het overzicht van de oplaadpunten in de omliggende gemeenten. 

Zwembad De Wauwer

Het zwembad De Wauwer is open. Je maakt bij voorkeur een afspraak

GC de Muze van Meise

GC de Muze van Meise is gesloten tot 28 januari 2022. Wie tickets had voor een voorstelling zal vanaf 11 januari 2022 gecontacteerd worden.

Bib Meise

De bib in Meise is open. 

Gemeentelijke basisscholen

De gemeentelijke basisscholen openen de deuren opnieuw na de kerstvakantie op 3 januari 2022. 

Extra maatregelen

Volgende maatregelen gelden tot en met 24/12/2021:

 • Vanaf donderdag 25/11/2021 zullen geen warme maaltijden aangeboden worden in de gemeentelijke basisschool De Leertuin. In de overige gemeentelijke basisscholen worden er vanaf maandag 29 november geen warme maaltijden gegeven. Het gemeentebestuur betaalt de geannuleerde maaltijden terug.
 • Vanaf maandag 29/11/2021 is er geen busvervoer. De personeelsleden die instaan voor het busvervoer worden ingezet ter ondersteuning van de scholen. Het gemeentebestuur betaalt de geannuleerde busritten terug.
 • De voor- en naschoolse opvang wordt zoveel mogelijk beperkt. We vragen aan de ouders om zoveel mogelijk zelf opvang te voorzien.
  • Wie vanaf maandag 29/11/2021 toch opvang nodig heeft, moet zich online inschrijven via de link op Gimme of via www.meise.be. De formulieren worden steeds op woensdag ochtend 9u online gezet en ouders kunnen inschrijven tot vrijdagnamiddag 15u voor de week daaropvolgend.
  • Kinderen van ouders die in een essentiële sector werken, van alleenstaande ouders en ouders die niet van thuis uit kunnen werken, krijgen voorrang.
  • Er wordt opvang voorzien van 7u30 tot een kwartier voor aanvang van de lessen en vanaf een kwartier na aanvang van de lessen tot 17u.

Speelplein De Spin

In de kerstvakantie gaat het Speelplein De Spin door. Er kunnen maximum 50 kinderen terecht. Inschrijven kan hier. 

Gemeentebestuur

De gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst gaan door. We voorzien voldoende afstand en iedereen draagt een mondmasker. 

De openbare gedeeltes van de zittingen zijn toegankelijk voor publiek. We vragen wel om je op voorhand in te schrijven via secretariaat@meise.be

Evenementen

Evenementen kunnen enkel doorgaan volgens de geldende maatregelen

Veel evenementen worden afgelast of aangepast voor de veiligheid. Valt je evenement niet binnen de huidige maatregelen, dan mag het niet doorgaan. Toch vragen? Contacteer de dienst secretariaat.
 

Mondmaskers

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf zes jaar:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector;
 • in de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • op de plaatsen en in de inrichtingen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in de inrichtingen en op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket;
 • in discotheken en dancings, behalve wanneer de toegang wordt georganiseerd met gebruik van certificeerde negatieve zelftesten, en dit zodra het toepasselijke samenwerkingsakkoord dit toelaat.

In Meise is het ook verplicht om een mondmasker te dragen aan de schoolpoorten. 

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).

Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, en dit voortaan vanaf tien jaar.

Deel deze pagina