Persbericht - 191030 - Calvariekruis kerkhof Wolvertem is beschermd erfgoed

De begraafplaats en het calvariekruis worden als waardevol erkend

De dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant heeft de vraag van de gemeente aanvaard om het calvariekruis op het kerkhof van Wolvertem te beschermen.

De deputatie heeft beslist dat het calvariekruis en de begraafplaats in zijn geheel als waardevol wordt erkend. Het calvariekruis heeft een opschrift van Corneille-Joseph. Hij was een gerenommeerd aannemer en bouwmeester en heeft verschillende erfgoedobjecten op zijn naam staan, waaronder burger- en herenhuizen. Het calvariekruis is vervaardigd in de ijzergieterij/kunstsmederij Wauters-Koeckx die vanaf 1836 actief was in Kuregem-Molenbeek.

Door deze erkenning kan de gemeente een subsidie aanvragen om een inventaris op te maken van waardevolle graftekens op het kerkhof. De Monumentenwacht kan ook een globale screening van de begraafplaats uitvoeren en een aanbevelingsrapport over het onderhoud van de begraafplaats opstellen.