Persbericht - 191010 - Buurtpreventienetwerken

Buren verwittigen politie en elkaar

Buurtpreventienetwerken in Meise

Het gemeentebestuur van Meise ondersteunt de oprichting en uitvoering van buurtpreventienetwerken in de gemeente. De gemeenteraad keurde op 16 september het huishoudelijk reglement voor buurtpreventienetwerken goed. De eerste BPN’s zijn intussen opgericht.

Zes buurten in Meise richtten al een buurtpreventienetwerk op. Leden van een BPN verwittigen eerst de politie van verdachte personen, voertuigen of handelingen. Daarna verwittigen ze elkaar via WhatsApp.

Gerda Van den Brande, burgemeester: ‘Ons gemeentebestuur ondersteunt de oprichting van de buurtpreventienetwerken. Tijdens de opstartvergadering op 8 oktober maakten we praktische afspraken met de verschillende coördinatoren van de netwerken die nu opgestart zijn. Ik zal ook jaarlijks de coördinatoren van de netwerken uitnodigen voor een evaluatieoverleg.’

Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert deze WhatsApp-groep en voegt geïnteresseerde omwonenden toe. Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort (vb. vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling) kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groep gemeld worden.

Alain Meerts, korpschef politiezone KLM: ‘De politie is nauw betrokken bij de oprichting van de buurtpreventienetwerken. Als iemand verdachte handelingen ziet, is het ook heel belangrijk om eerst de politie te verwittigen via het noodnummer 101. Daarna kunnen de buren op de hoogte gebracht worden.’

Inwoners die nog lid willen worden van een buurtpreventienetwerk, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator van het netwerk. Lid worden van een buurtpreventienetwerk kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Je vindt een overzicht van de buurtpreventienetwerken op www.meise.be. Ook een nieuw netwerk oprichten is mogelijk als je een duidelijk gebied afbakent en er hierin minstens twintig leden zijn.

Startvergadering buurtpreventienetwerken oktober 2019

Openingsuren & contact

dienst Communicatie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 90
e-mail
communicatie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina