RUP Molenkouter herziening grafisch plan (in procedure)

Openbaar onderzoek na voorlopige aanvaarding

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Meise ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad op 20 april 2020 het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Molenkouter herziening grafisch plan voorlopig heeft aanvaard. Het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Molenkouter herziening grafisch plan bevat:

  • een plan met de feitelijke en juridische toestand;
  • een verordenend grafisch plan;
  • een register van percelen waarop de regeling van planschade – planbaten – kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn;
  • de verordenende stedenbouwkundige voorschriften;
  • een procesnota;
  • een toelichtingsnota.

Het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Molenkouter herziening grafisch plan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 12 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020. In die periode kan de bevolking de documenten bij dit ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan raadplegen op de website meise.be of inkijken op het administratief centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise. De inzage op het administratief centrum is enkel mogelijk op afspraak. Een afspraak maken, kan eenvoudig via ruimtelijkeordening@meise.be.

Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen tot en met 10 augustus 2020, schriftelijk gericht worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Tramlaan 8, 1861 Meise.

De bedoeling van voorliggend RUP is om het grafisch plan en het plan bestaande toestand van het RUP Molenkouter (goedgekeurd op 23 november 2012) te herzien en aan te passen aan de actuele toestand op het terrein en de luchtfoto, met het oog op een zo correct mogelijke ondergrond voor het grafisch plan. Het beoogt geen wijziging van de bestaande planopties en plancontour. De milieu-effectenrapportage en de stedenbouwkundige voorschriften worden beperkt aangepast conform de aanpassingen aan het grafisch plan. Men wil de intenties van het bestaande RUP Molenkouter ten volle mogelijk maken door de nodige materiële correcties aan het grafisch plan aan te brengen.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02/892 20 40
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.00 - 11.45 uur - 17.00 - 19.15 uur

Deel deze pagina