Persbericht - 190718 - Meise vraagt subsidie aan voor uitbreiding Neromhof

Meer groen in Meise

Meise vraagt subsidie aan voor forse uitbreiding Neromhof

Het gemeentebestuur van Meise heeft een subsidiedossier ingediend voor de uitbreiding van het Neromhof. Als de Vlaamse overheid de subsidie-aanvraag goedkeurt, krijgt de gemeente 60% subsidie van de aankoopprijs van gronden die worden bebost. “In het beste geval wordt het Neromhof dan uitgebreid met zo’n 10 hectare bos,” aldus Schepen van Leefmilieu, Jonathan De Valck (N-VA).

Uitbreiding Neromhof

Het Agentschap Natuur & Bos (ANB) deed een projectoproep naar gemeenten voor de uitbreiding van bestaande bosgebieden. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Om in aanmerking te komen moet men een bestaand bos met minimum 0,5 hectare uitbreiden. De gronden moet binnen de vijf jaar bebost zijn. In het najaar neemt het ANB een beslissing over de subsidie-aanvragen. Het nieuw aangeplante bosgebied moet minimaal 25 jaar als bos in stand worden gehouden. Zo niet, kan de subsidie worden teruggevorderd.

Het gemeentebestuur van Meise krijgt door deze subsidie-oproep haar kans om het gemeentelijk park ‘Neromhof’ fors uit te breiden.

Unieke kans

De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopprijs van de te bebossen gronden, met een maximum van 3,5 euro per vierkante meter. “Dit is een unieke kans voor het gemeentebestuur om het Neromhof fors uit te breiden hetgeen ook een bijkomende troef voor Meise zou kunnen betekenen” aldus schepen van Toerisme en Patrimonium Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders).

“Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om het Neromhof uit te breiden bestaat al vele jaren. Indien het ANB de subsidie-aanvraag goedkeurt, zou het Neromhof in het maximale geval met zo’n 10 hectare uitbreiden. Dit gemeentebestuur hecht veel belang aan toegankelijk bos en groene ruimte. Deze subsidie-aanvraag is daar een mooi voorbeeld van” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen anders).

Om het beheer en de eventuele uitbreiding van het Neromhof in goede banen te leiden, werd er nu een stuurgroep ingericht.

Levedale

Ook niet onbelangrijk: aan de rand van natuurgebied Neromhof is ook de vzw Levedale gevestigd. Dat is een woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een beperking. Als dat centrum zou willen uitbreiden, dan wordt langs de andere kant een klein deel van het natuurgebied van het Neromhof ingenomen.

“In dat geval is er ook een uitbreiding van het Neromhof nodig als compensatie”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Maar de uitbreiding die we nu beogen, is vele malen groter dan de eventuele inname door Levedale voor een extra woonvoorziening. Levedale heeft momenteel ook haar administratieve diensten ondergebracht in het Poorthuis, aan de kant van de A12.

Openingsuren & contact

dienst Communicatie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 90
e-mail
communicatie@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina