RUP Molenkouter herziening grafisch plan (in procedure)

Publieke raadpleging

Inleiding

Gemeente Meise wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Molenkouter – herziening grafisch plan op te maken. De bedoeling van voorliggend RUP is om het grafisch plan en het plan bestaande toestand van het RUP Molenkouter (goedgekeurd op 23 november 2012) te herzien en aan te passen aan de actuele toestand op het terrein en de luchtfoto, met het oog op een zo correct mogelijke ondergrond voor het grafisch plan. Het beoogt geen wijziging van de bestaande planopties en plancontour. De milieu-effectenrapportage en de stedenbouwkundige voorschriften worden beperkt aangepast conform de aanpassingen aan het grafisch plan. Men wil de intenties van het bestaande RUP Molenkouter ten volle mogelijk maken door de nodige materiële correcties aan het grafisch plan aan te brengen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

De publieke raadpleging en participatie naar aanleiding van de startnota vormen een eerste stap in de procedure tot het betrekken van de bevolking bij de opmaak van het RUP.

Publieke raadpleging

Van maandag 20 mei 2019 tot en met zaterdag 20 juli 2019 organiseert de gemeente Meise een publieke raadpleging over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Molenkouter – herziening grafisch plan. In die periode kunt u de startnota (PDF) (met bijlage (PDF)) en procesnota (PDF) hier raadplegen. U kunt ook langsgaan op het administratief centrum bij dienst ruimtelijke ordening (Tramlaan 8 te 1861 Meise).

U kunt reageren op deze documenten. U kunt deze aangetekend richten aan het college van burgemeester en schepenen (Tramlaan 8, 1861 Meise) of via het invulformulier op de website meise.be (klik op onderstaande link).

Geef uw reactie door via het invulformulier onderaan de pagina. 

Alle opmerkingen moeten ten laatste op zaterdag 20 juli 2019 ingediend zijn.

Participatiemoment

Van maandag 24 juni 2019 tot en met donderdag 27 juni 2019 zal de startnota, de procesnota en het plan juridische en bestaande toestand met de voorgestelde correcties uithangen in de inkomhal van het administratief centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise. Op dinsdag 25 juni 2019 om 19 uur zal het studiebureau de start- en procesnota toelichten in de raadzaal van het administratief centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise. U bent van harte welkom om te komen luisteren. U hebt ook de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren.

 

E-loket

  • Reactie RUP Molenkouter herziening grafisch plan

    Formulier

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02/892 20 40
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur