Riviercontract Vliet-Molenbeek: Samen het overstromingsrisico verminderen

Ken jij het overstromingsrisico voor jouw woning of straat? En wil je samen met andere inwoners werken aan een beter waterbeleid? Denk mee, online of tijdens het stakeholdersforum op woensdag 5 juni om 19u in het Administratief Centrum.

Heel wat Meisenaars herinneren zich nog de overstromingen in 2011. Ook recenter trad er nog wateroverlast op bij hevige regenbuien.

Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in Meise te verminderen. Toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Meise? En zijn we klaar voor de toekomst?

Test het zelf

Benieuwd? Doe de test op de website vliet-molenbeek.riviercontract.be. Je komt er te weten hoe groot de overstromingskans is op je perceel en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Misschien zal je even schrikken. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Op 26 maart ondertekenden het gemeentebestuur van Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Vliet-Molenbeek.

Samen kunnen we meer

De overheid kan het echter niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken.

Met de online test op vliet-molenbeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren,… om het overstromingsrisico in Meise te verminderen.

Ook jij, jouw bedrijf of vereniging kan bijdragen:

  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 26 maart en 30 juni op vliet-molenbeek.riviercontract.be. Daarbij wordt ook gekeken naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.
  • Ga zelf aan de slag in mei en juni op onze Vliet-Molenbeek-fora met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties. In Meise ben je op woensdag 5 juni om 19u welkom in de Raadzaal van het Administratief Centrum.
  • Kom begin 2020 naar het feestelijk slotevent waar de beste ideeën worden voorgesteld.

Op het einde van het traject worden de engagementen van alle betrokkenen vastgelegd in een riviercontract voor de Vliet-Molenbeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het overstromingsrisico in de vallei van de Vliet-Molenbeek te verminderen, zodat iedereen vooral van het water kan genieten.

Meer weten? Surf naar vliet-molenbeek.riviercontract.be! Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de stappen van het project.

Drijpikkelstraat - januari 2016

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60 (secretariaat)
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur