Huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst