Stemmen met volmacht

Iedere kiezer is in België bij wet verplicht om vanaf 18 jaar deel te nemen aan de verkiezingen.  Heb je een geldige reden om op zondag 26 mei 2019 niet te stemmen ? Dan moet je dat bewijzen met een attest.

Je kan iemand volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.  Ook niet-Belgische, Europese kiezers kunnen een volmacht geven.

Wanneer kan je volmacht geven en welke attesten zijn vereist?

  • Omwille van medische redenen - attest van de geneesheer
  • Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland - attest tijdelijk verblijf buitenland afgegeven door de burgemeester (te verkrijgen na voorlegging bewijs dat je op 14 oktober 2012 niet in België bent of een verklaring op eer invullen als je geen bewijs hebt).
  • Je moet werken op de dag van de verkiezingen - attest werkgever
  • Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook de leden van het gezin en de entourage) – attest werkgever of militaire overheid
  • Je oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger - attest van de burgemeester
  • Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen - attest religieuze overheid
  • Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen - attest van de directie van de school

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan volmacht geven aan iedere andere kiezer. Let wel op: de volmachtkrijger kan maar één stem bij volmacht uitbrengen.

De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan dus als Belg geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.

Waar moet de volmachtkrijger gaan stemmen?

De volmachtkrijger moet dit doen in het lokaal waar jij moet stemmen.

 Het volmachtformulier kan je verkrijgen:

Meer info?

Dienst verkiezingen: 02 892 20 20 of verkiezingen@meise.be

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur