Elektrisch rijden

Laadpalen voor elektrische wagens

Meise heeft vijf dubbele laadpalen op het openbaar domein:

 1. Parking Administratief Centrum
 2. Roodborstjeslaan
 3. Boechtstraat/Limbosweg 2
 4. Sportschuur Wolvertem
 5. CVO-Semper

Een elektrische auto stoot geen CO2 uit. Het is dus beter voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Meise wil tegen 2020 haar CO2-uitstoot met 20 procent verlagen. Het bestuur ondertekende hiervoor het Burgemeestersconvenant. Rijden op elektriciteit helpt deze doelstellingen te behalen.

De laadpalen in Meise worden uitgebaat door Allego. Zij werken met verschillende laadabonnementen (laadpassen en apps) samen. Googel op mobility service provider of laadpasaanbieder voor een overzicht of neem een kijkje op sites zoals
www.laadpas.com.

Opladen elektrische voertuigen

Voor de toelating tot het tijdelijk plaatsen van laadkabels voor elektrische voertuigen dient een aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • het laadpunt dient zich op eigen privaat terrein te bevinden
 • het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is
 • tijdens het laden dient rekening te worden gehouden met de buren
 • de elektrische kabel is in goede staat
 • de openbare parkeerplaats moet aangrenzend zijn (aan het voetpad) aan de kant van de woning
 • de kabel mag niet over de rijbaan worden gelegd 
 • de kabel mag maximaal tien meter over het voetpad liggen (afstand vanaf de grens van het eigen privaat terrein tot aan de wagen)
 • de kabel wordt zover mogelijk langs het voetpad gelegd.
 • de kabel moet ofwel afgedekt zijn onder een kabelmat, ofwel zich in een kabelgoot bevinden

 Indien kabelmat : 

 • de kabelmat is van zodanige kwaliteit zodat gebruikers van het voetpad geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over kunnen struikelen
 • de kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste windstoot wegwaait of opkrult.

Indien kabelgoot :

 • de kabelgoot heeft een maximale hoogte van 2,5cm 
 • de kabelgoot is zo gevormd dat de overgang gelijkmatig is zonder opstaande randen 
 • de kabelgoot dient loodrecht op de gevel aangebracht 
 • er mogen geen bijkomende goten aangelegd op de openbare weg - na het laden worden kabel en de kabelmat/kabelgoot onmiddellijk verwijderd.

De toelating wordt gekoppeld aan het adres, maar geeft geen rechten over de parkeerplaats gelegen voor dit adres. Bij het niet correct naleven kan de toelating onmiddellijk schriftelijk opgezegd worden. 

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, gebeurt steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit houdt in dat de eigenaar aansprakelijk is voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan.

Laadpaal Administratief Centrum

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur - 17.00 - 19.15 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken voornamelijk op afspraak. 

Maak een afspraak

Deel deze pagina