Raadpleging lokale bedrijven

De gemeente roept lokale bedrijven op knelpunten en behoeften door te geven. Zo kan het structuurplan Meise aangepast worden aan de huidige noden. 

Op 4 januari 2007 keurde de provincie het structuurplan Meise goed. Het structuurplan Meise (SM) geeft aan hoe we van onze gemeente een aangename, aantrekkelijke plek kunnen maken waar inwoners, bedrijven en bezoekers de ruimte hebben om zich thuis te voelen en creatief bezig te zijn.

Duurzaam ontwikkelen

Er werd daarbij – en dat willen we nog steeds – gekozen voor een duurzame ontwikkeling van onze omgeving: zuinig omspringen met de schaarse ruimte en duidelijke afspraken maken over het gebruik ervan. Zo blijft er ook voor de volgende generaties nog kwalitatieve ruimte om te wonen, te werken, zich te ontspannen, van de natuur te genieten, …

Kader voor wonen en bedrijvigheid

Het structuurplan Meise verfijnt de principes van het structuurplan Vlaanderen (RSV) en het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant (PRS). De nieuwe visies en ontwikkelingen, de gedeeltelijke herziening van het RSV en PRS leiden ertoe dat het SM op sommige punten niet langer actueel is. Tegelijkertijd kampen lokale bedrijven met dringende behoeften en zijn de uitgevoerde kernverdichtingen (dichter bij mekaar wonen in het centrum) aan een eerste evaluatie toe. De gemeente wil verder onderzoeken op welke manier een ruimtelijk kader kan ontwikkeld worden voor de lokale bedrijven en wonen zonder het ruimtelijk principe van duurzaamheid en verweving fundamenteel in vraag te stellen en mét aandacht voor kwaliteit van het ruimtegebruik.

De aanwezigheid van lokale bedrijvigheid is (naast kleinhandel, vrije beroepen en maatschappelijke dienstverlening) een essentiële factor in onze gemeente. En dat willen we zo houden, in de beste omstandigheden en met afstemming op de omgeving.

Knelpunten en behoeften lokale bedrijven

Momenteel brengen wij de knelpunten en behoeften van de lokale bedrijven in kaart.
Wij doen een oproep aan alle lokale bedrijven om hun actuele knelpunten en toekomstige dringende behoeften door te geven aan de gemeente met een modelformulier. Dit kan je bekomen via ruimtelijkeordening@meise.be.

Informatiemomenten

De gemeente organiseert in het kader van deze oproep een informatiemoment voor de bedrijfsleiders op woensdag 14 maart 2018 om 19u in het Administratief Centrum.

De resultaten van dit lopende onderzoek en de eerste denkpistes zullen op 24 april 2018 aan de inwoners worden voorgelegd op een publieke informatieavond. Hierover meer in de volgende infokrant.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina