Plaats niets op het trottoir

Bericht van 19 juni ’19
Het trottoir maakt deel uit van de openbare weg. Voor de veiligheid van alle weggebruikers is het belangrijk dat er geen voorwerpen op het trottoir staan.

Het is verboden om het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen. 

Bouwmaterialen of andere voorwerpen die kunnen hinderen, mogen niet op de openbare weg gelegd worden zonder toelating van de burgemeester. De doorgang voor de voetgangers moet vrij blijven en de materialen moeten reglementair gesignaleerd worden. 

Nieuwsoverzicht