Dit nieuwsbericht is niet actueel.

CVO Meise-Jette gaat fusie aan

Bericht van 22 februari ’19
Deze week besliste het gemeentebestuur van Meise haar CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) Meise-Jette samen te laten smelten met CVO Vilvoorde, het CVO van Strombeek en het Brusselse CVO BEC (Brussels Education Center).

Toen de Vlaamse regering haar rationalisatienorm voor het schooljaar 2019-2020 bekendmaakte, bleek dat CVO Meise-Jette niet aan de vereiste 700.000 lesurencursist zou komen. Door de samensmelting wordt de norm wel gehaald en kan de school blijven bestaan. Door de schaalvergroting ontstaat bovendien de mogelijkheid om flexibeler in te spelen op de noden van een veel grotere regio die strekt van de Noordrand tot het zuiden van Brussel op de campus van de VUB.

De gemeente Meise draagt de zorg voor het volwassenenonderwijs over aan vzw VTI (Volwassenenonderwijs Talen en Informatica van de Kamer Handel & Nijverheid Brussel) en is vanaf nu dus niet meer de inrichtende macht van CVO Meise-Jette. Het CVO blijft echter gewoon verder functioneren op al haar vestigingsplaatsen. Voor de cursisten blijft alles zoals het was.

En dat is belangrijk, want volwassenenonderwijs speelt een sleutelrol in integratie en vergroot de kansen voor anderstalige nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Onder andere de cursussen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) blijven gegarandeerd. Dat werd formeel afgesproken in de fusieovereenkomst. De nieuwe coalitie wil immers sterker inzetten op integratie en inburgering en het CVO in de Stationsstraat zal daar een belangrijke rol in blijven spelen.

Wil je meer weten over het lesaanbod van CVO Meise-Jette? Neem een kijkje op www.cvomj.be

Nieuwsoverzicht