Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vanaf 1 augustus algemeen directeur en financieel directeur

Bericht van 01 augustus ’18
Vanaf 1 augustus 2018 worden de gemeente en OCMW Meise aangestuurd door een algemeen directeur en een financieel directeur. De functies gemeentesecretaris, OCMW-secretaris, financieel beheerder en financieel beheerder OCMW zijn sinds 1 augustus verdwenen.

De gemeenteraad heeft Caroline De Ridder verkozen als algemeen directeur. Zij staat in voor de dagelijkse werking van de gemeente- en het OCMW-bestuur. In die hoedanigheid woont ze de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de gemeente- en OCMW-raad bij. Ze coördineert en ondersteunt de diensten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleidsbeslissingen.

De gemeenteraad heeft Dirk Luppens verkozen als financieel directeur. De financieel directeur is belast met het financiële beheer van de gemeente en het OCMW. In samenwerking met de algemeen directeur is hij verantwoordelijk voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning. Hij staat in voor het voeren en het afsluiten van de boekhouding.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Dienst secretariaat
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel tel
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
secretariaat@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten