Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Waterverspilling verboden

Bericht van 27 juli ’18
Wegens het droge en zeer warme weer is onnodig waterverbruik nu verboden in de volledige provincie Vlaams-Brabant en dus ook in Meise.

1. Het is 24/24 uur verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  •  voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

 2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

Het is ook verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant
(tenzij het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat).  

Meer info: www.gouverneurvlaamsbrabant.be/nieuws/verspilling-water-verboden-de-provincie-vlaams-brabant.

 

Nieuwsoverzicht