Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vogelgriep: versoepeling van maatregelen

Bericht van 07 juli ’17
De maatregelen naar aanleiding van de vogelgriep worden versoepeld. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vraagt wel dat iedereen met pluimvee waakzaam blijft.

Sinds zondag 2 juli is de verkoop van pluimvee en andere vogels op openbare markten opnieuw toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • enkel professionele verkopers zijn toegestaan; de occasionele verkoop door particulieren blijft m.a.w. verboden
 • er mogen geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen, ...) aanwezig zijn of te koop aangeboden worden
 • als er meerdere handelaars aanwezig zijn, dan moeten deze zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst worden.

Ook tentoonstellingen, prijskampen, beurzen van pluimvee zijn opnieuw toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • de organisator respecteert de algemene voorwaarden voor verzamelingen (melding bij het FAVV, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met de deelnemers / verkopers)
 • er mogen geen watervogels aanwezig zijn, dit zijn eenden, ganzen, zwanen...
 • al het aanwezig pluimvee moet in de tien dagen voor de verzameling opgehokt gezeten hebben

In de afgebakende gebieden (beschermingsgebieden, toezichtsgebieden en bufferzones) en op voorwaarde dat de betrokken zone al ten minste veertien dagen afgebakend is, is het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee opnieuw toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • het betreft vogels afkomstig van buiten de zones
 • het betreft vogels afkomstig van een vogelhouderij gelegen in de zone, maar die niet tegelijk ook pluimvee houdt
 • het betreft vogels afkomstig van een vogelhandel/vogelwinkel, die eventueel ook pluimvee houdt; in dat laatste geval kan dit pluimvee zelf niet verkocht / verplaatst worden

In de afgebakende gebieden (beschermingsgebieden, toezichtsgebieden en bufferzones) en op voorwaarde dat de betrokken zone al ten minste veertien dagen afgebakend is, is het verzamelen van pluimvee en andere vogels nog steeds verboden, uitgezonderd het verzamelen van sportduiven met het oog op wedstrijdvluchten, waarbij:

 • het inkorven gebeurt in de aangeduide inkorflokalen gelegen in de betrokken zone
 • de duiven niet afkomstig mogen zijn van een til of een houderij waar tegelijk ook pluimvee wordt gehouden

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedsel Veiligheid) heeft hierover afspraken gemaakt met de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.

De andere eerder vastgelegde maatregelen in de zones en in de rest van het land blijven van toepassing.

 

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur