De omgevingsvergunning vervangt bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen vanaf 1 januari 2018

Bericht van 03 mei ’17
Vanaf 1 januari 2018 wordt het vergunningenlandschap grondig hervormd. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook voor een verkaveling of wijziging is vanaf 1 januari een omgevingsvergunning nodig.

Vanaf 1 januari 2018: de omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 wordt het vergunningenlandschap grondig hervormd. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (veelal bouwvergunning genoemd) en de milieuvergunning. Ook voor een verkaveling of wijziging is vanaf 1 januari een omgevingsvergunning nodig.

De procedures voor het aanvragen van deze vergunningen wijzigen grondig. Voor een bouw- en een milieuvergunning heb je binnenkort dus maar één vergunning nodig, aan te vragen bij één loket, het omgevingsloket, waarbij slechts één openbaar onderzoek en één adviesverlening moet georganiseerd worden, resulterend in één geïntegreerde beslissing. Dit bespaart tijd en is efficiënter.

Er blijven nog 2 procedures: de gewone en de vereenvoudigde vergunningsaanvraag, naast de melding. De aanvraag moet veelal gebeuren bij het college van burgemeester en schepenen.

Nog enkele belangrijke veranderingen:

  • De aanvraagformulieren zijn totaal nieuw: 1 complex formulier voor bouw- en milieuvergunning (met de nodige bijlagen).
  • De aanvraag moet in veel gevallen digitaal te gebeuren, dit bespaart papier, tijd en inzet. Voor projecten met medewerking van een architect is dit nu reeds het geval.
  • De omgevingsvergunningen krijgen standaard een permanent karakter. Dit in tegenstelling tot de milieuvergunningen die voor maximaal 20 jaar werden afgeleverd De inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd. Ook kan een milieuvergunning van bepaalde duur omgezet worden naar een omgevingsvergunning.
  • De nieuwe procedures zijn oplossingsgericht: het is mogelijk om voorafgaand een project te bespreken en de aanvraag tijdens de procedure nog te wijzigen en onregelmatigheden recht te zetten.

Bestaande vergunningen (verkavelingen, stedenbouwkundige en milieuvergunningen) blijven onverminderd van kracht, maar als je ze wilt wijzigen, dan moeten de nieuwe procedures gevolgd worden.

Heb je bouwplannen, wil je verkavelen of een bedrijfsactiviteit starten of wijzigen? Informeer je eerst grondig. Surf naar www.omgevingsloket.be, lees het reglement 'Belasting op omgevingsvergunning' of kom even langs bij de diensten Ruimtelijke ordening of Leefmilieu in het Administratief Centrum. Wij helpen je graag verder.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02/892 20 40
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur