Studiebeurzen school- en academiejaar 2024-2025

Bericht van 10 april 2024

De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden lijst, te bekomen, moeten VOOR 5 juni 2024 toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be. Op aanvraag, zal u een ontvangstmelding worden toegezonden.

Tel: 02-512 06 26 (enkel te gebruiken voor inlichtingen betreffende studiebeurzen die vermeld staan op de lijst).

Meer info: https://cfbeb-cvsbb.be/nl/home-nederlands/ 

Nieuwsoverzicht

Lees meer artikels over

Deel deze pagina