Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Interesse in Ruimtelijke Ordening? Stel je kandidatuur voor de GECORO!

Bericht van 30 november 2023

Hoe moet de openbare ruimte in Meise benut worden? Hoe kunnen we in de toekomst bouwen en waar voorzien we groene ruimte? Heb jij hierover een mening? Dan is zetelen in de GECORO iets voor jou.

De gemeente Meise is op ZOEK naar een gemotiveerde kandidaat voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO):

  • 1 plaatsvervangende deskundige

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen, het gemeentelijk structuurplan, planologische attesten, …

De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een curriculum vitae en een korte tekst waaruit blijkt dat de (voorgedragen) kandidaat beantwoordt aan de hiernavolgende profielomschrijving :

  • Voeling hebben met wat in de gemeente leeft.
  • Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen.
  • Minstens vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken.
  • Beroepsmatig geen (vastgoed)-belangen hebben of nastreven in de gemeente.
  • Voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering.
  • Communicatievaardig, luisterbereidheid.
  • Beseffen dat ruimte beperkt en schaars is.

Stuur ons je curriculum vitae met motivatie voor 19 februari 2024, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise. 

Je wordt op de hoogte gebracht of je kandidatuur als deskundige al of niet weerhouden werd.

Nieuwsoverzicht
(c) Shutterstock - kandidatuur GECORO

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina