Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ophokplicht wegens vogelgriep in Baardegem

Bericht van 28 februari 2023
Op 24 februari werd er in een pluimveebedrijf in Baardegem (Aalst) vogelgriep vastgesteld.
 
De dieren worden geruimd, maar er werd een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld. In deze gebieden gelden strikte maatregelen die je kan terugvinden op de website van het FAVV.
 
In Meise moet het pluimvee opgehokt of minstens afgeschermd worden om contact met wilde vogels te vermijden.
 
Daarnaast wordt ook een inventarisatie gevraagd van het gehouden pluimvee bij geregistreerde houders in de zones. Deze houders worden op de hoogte gebracht door het FAVV, zij dienen hun inventaris dan ook aan hen rechtstreeks over te maken.
 
Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina