Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Veilige fietspaden en nieuwe bushaltes op de Nieuwelaan

Bericht van 27 februari 2023

Wegen en Verkeer start vanaf maandag 6 maart 2023 met de herinrichting van de Nieuwelaan (N277). De gewestweg krijgt veilige fietspaden en nieuwe bushaltes. Omdat er afwisselend gewerkt wordt kan de weg gedurende de werken open blijven. De werken duren volgens de huidige planning tot begin juli 2023. 

Vier maanden werken

Tijdens de werken zal er geen hinder zijn voor voetgangers en fietsers. De aannemer pakt de fietspaden en bushaltes apart aan en werkt afwisselend op de weghelft richting Wolvertem en richting Meise. Daardoor blijft de hinder beperkt en kan de Nieuwelaan tijdens de werken open blijven, zonder omleidingen. Tijdens de werken aan de bushaltes werkt de aannemer met een asverschuiving en versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. Wanneer het nodig is voor de veiligheid en het vlotte verloop van de werken, kan hij tijdelijk alternerend verkeer invoeren. Bestuurders kunnen dan beurtelings de werf passeren. Bij het aanleggen van de fietspaden is er geen hinder voor het verkeer. De buslijnen 250, 251 en 821 kunnen vertraging oplopen door de versmalde rijstroken. Reizigers raadplegen voor hun vertrek dan ook best delijn.be/routeplanner.

Veiliger verkeer tussen Meise en Wolvertem

Dankzij de werken wordt het voor alle weggebruikers veiliger om zich via de Nieuwelaan tussen Wolvertem en Meise te verplaatsen. Nieuwe fietspaden achter de bomen zorgen ervoor dat fietsers afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer kunnen rijden. Ook de verschillende kruispunten worden overzichtelijker ingericht, met verkeerslichten voor het kruispunt met de Kardinaal Sterckxlaan. Bovendien krijgen de zes bushaltes in de projectzone een verhoogd perron om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kan in de toekomst iedereen makkelijk van en op de bus stappen.

Actuele informatie op wegenenverkeer.be/meise

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 65
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina