Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Overvloedige regen van 14 tot en met 16 juli 2021 erkend als ramp

Bericht van 04 januari 2022
In het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 verschenen waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd.

In het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 verschenen waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend (zie website).

De gemeente Meise is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat voor schade, die werd geleden in Meise naar aanleiding van de regenval van 14 juli tot 16 juli 2021, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2022.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via onze website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Nieuwsoverzicht
(c) Shutterstock

Lees meer artikels over

Deel deze pagina