Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Enquête naar arbeidskrachten

Bericht van 20 juli ’18
In Meise zullen er vanaf 6 augustus interviews afgenomen worden voor een enquête naar de arbeidskrachten. Alle huishoudens die geselecteerd werden, zijn hiervan op voorhand verwittigd door de FOD Economie (afdeling AD Statistiek).

Op vraag van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, organiseert de Algemene Directie Statistiek (AD Statistiek) een enquête naar de arbeidskrachten. 58.500 huishoudens werden lukraak geselecteerd en gevraagd om aan deze enquête deel te nemen.

De resultaten van de enquête geven informatie over socio-economische kenmerken van de Belgische bevolking, zoals werkloosheidsgraad, werkgelegenheidsgraad, enzovoort. De antwoorden en gegevens die je geeft, worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Ook in Meise zijn elke huishoudens geselecteerd om deel te nemen aan de enquête. Zij kregen hierover een brief van de FOD Economie.

De enquêteurs gaan vanaf 6 augustus vier weken lang op stap in Boechout en Westrode. 

Nieuwsoverzicht