Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Maatregelen in gemeentelijke basisscholen tot aan de kerstvakantie

Bericht van 24 november 2021
Ook in Meise ontsnappen we jammer genoeg niet aan heel wat coronabesmettingen in onze basisscholen. Daarom neemt het gemeentebestuur in samenspraak met de gemeentelijke basisscholen enkele maatregelen.

In verschillende basisscholen in Meise zijn heel wat leerlingen, leerkrachten en toezichters ziek of in quarantaine. In GBS De Leertuin zijn ook vier klassen in quarantaine. Het lokaal bestuur Meise besliste dat alle scholen open blijven. Om dit mogelijk te maken, zijn wel extra maatregelen noodzakelijk. Het lokaal bestuur Meise zorgt ook voor extra ondersteuning voor de scholen, onder andere door extra personeelsleden in te zetten.

Extra maatregelen

Volgende maatregelen gelden tot en met het begin van de kerstvakantie:

  • Vanaf donderdag 25/11/2021 zullen geen warme maaltijden aangeboden worden in de gemeentelijke basisschool De Leertuin. In de overige gemeentelijke basisscholen worden er vanaf maandag 29 november geen warme maaltijden gegeven. Het gemeentebestuur betaalt de geannuleerde maaltijden terug.
  • Vanaf maandag 29/11/2021 is er geen busvervoer. De personeelsleden die instaan voor het busvervoer worden ingezet ter ondersteuning van de scholen. Het gemeentebestuur betaalt de geannuleerde busritten terug.
  • De voor- en naschoolse opvang wordt zoveel mogelijk beperkt. We vragen aan de ouders om zoveel mogelijk zelf opvang te voorzien.
    • Wie vanaf maandag 29/11/2021 toch opvang nodig heeft, moet zich online inschrijven via de link op Gimme of via de gemeentelijke website. De formulieren worden steeds op woensdag ochtend 9u online gezet en ouders kunnen inschrijven tot vrijdagnamiddag 15u voor de week daaropvolgend.
    • Kinderen van ouders die in een essentiële sector werken, van alleenstaande ouders en ouders die niet van thuis uit kunnen werken, krijgen voorrang.
    • Er wordt opvang voorzien van 7u30 tot een kwartier voor aanvang van de lessen en vanaf een kwartier na aanvang van de lessen tot 17u.

Algemene maatregelen

Alle personeelsleden en kinderen vanaf 10 jaar dragen een mondmasker als de sociale afstand van 1,50 m niet kan gegarandeerd worden.

De school blijft maximaal inzetten op een goede circulatie en ventilatie van de lokalen en het regelmatig ontsmetten van de handen en contactoppervlakken.

In de omgeving van de scholen geldt ook een mondmaskerplicht. We vragen aan alle ouders om dit heel strikt op te volgen.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, hoesten, zich grieperig voelen, buikloop…).

Spreek met je kind over het coronavirus. Via volgende link vind je hierover extra informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

Net als iedereen vinden het lokaal bestuur Meise en de gemeentelijke basisscholen het doodjammer dat we opnieuw zulke maatregelen moeten nemen. Ook wij hoopten op een normaal schooljaar zonder beperkingen. We hopen dat deze maatregelen volstaan en dat de situatie snel terug onder controle is.

Nieuwsoverzicht
(c) Shutterstock

Lees meer artikels over

Deel deze pagina