Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vacature ‘Partner Lokaal Overleg Kinderopvang’

Bericht van 29 april 2021
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, kinderopvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...).

Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het LOK is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Heb jij als partner zin om mee vorm te geven aan ons beleid rond kinderopvang? Barst je van goede ideeën rond het verder uitbouwen van een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse activiteiten die je meer inhoud wil geven, of ben je een creatieve duizendpoot met een hart voor kinderen? Dan zijn wij met het LOK naar jou op zoek!

Wat je zeker nog moet weten:

  • de leden van het LOK vergaderen minimaal tweemaal per jaar
  • de vergaderingen kunnen zowel fysiek als online doorgaan

Interesse?

Kandidaten voor het LOK maken hun gemotiveerde kandidatuur via e-mail kenbaar aan het college van burgemeester en schepenen via personeelsdienst@meise.be tot dinsdag 11 mei (12 uur ’s middags). Geïnteresseerden vermelden voor welke organisatie zij kandidaat zijn en of zij effectief of plaatsvervangend lid wensen te zijn. 

Eind mei organiseren we een overlegmoment waarin kandidaten die voldoen aan de vereisten, worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg bepalen we de algemene vergadering en het dagelijks bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de representativiteit van de kandidaten (één vertegenwoordiger per actor), alsook dat hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Wij kijken alvast uit naar jouw kandidatuur!

Nieuwsoverzicht
(c) pexels Arthur Krijgsman

Deel deze pagina