Coronmaatregelen scholen en speelplein De Spin tijdens de paasvakantie

Bericht van 22 maart 2021
Omwille van de beslissingen van het overlegcomité en het Agentschap Onderwijs zijn nieuwe veiligheidsmaatregelen van kracht voor de organisatie in de scholen en voor de kampen tijdens de paasvakantie. In de gemeente Meise gelden volgende maatregelen.

Gemeentelijke basisscholen en kleuterscholen

Op het Overlegcomité van woensdag 24 maart 2021 werd beslist dat de lessen voor lagere schoolkinderen vanaf maandag 29 maart 2021 zowel fysiek, als digitaal geschorst worden. De lessen in de kleuterscholen gaan wel door. 

De gemeente Meise organiseert noodopvang vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april. Inschrijven kan tot en met vrijdag 26 maart 12u. 

Speelplein De Spin

In het Ministrieel Besluit van 22/03/'21 met de nieuwe coronamaatregelen over o.a. de organisatie van jeugdkampen en kinderopvanginitiatieven tijdens de paasvakantie van 5 april tot 16 april 2021 zijn volgende zaken opgenomen: 

  • Georganiseerd vrijetijdsaanbod kan in groepjes van maximaal 10 kinderen, exclusief begeleiding. 
  • Voor kinderen tot en met 12 jaar gaat het om activiteiten die ‘bij voorkeur buiten’ zijn.
Volgens de vorige maatregelen, hadden we drie bubbels van 25 personen voorzien. We hebben alles in het werk gesteld om tot een goede oplossing te komen waarbij we zoveel mogelijk kinderen naar het speelplein kunnen laten komen. Het college van burgemeester en schepenen nam daarom de beslissing om kinderen die in Meise wonen, voorrang te geven. Kinderen die niet in Meise wonen, zullen jammer genoeg niet kunnen deelnemen aan het speelplein De Spin in de paasvakantie. Deze personen werden persoonlijk verwittigd. 
  • De organisatie die nu reeds bestond in GBS St-Brixius-Rode wordt uitgebreid naar 6 bubbels in plaats van 3.
  • De bubbels zullen zoveel mogelijk ingedeeld worden volgens de school.
  • We starten om 7u30 en stoppen om 17u30 zodat de poetsdames alles rond krijgen.

Alle informatie over de huidige maatregelen lees je hier. 

Nieuwsoverzicht

Lees meer artikels over

Deel deze pagina