Proefproject sluiting oprit A12 in Meise

Bericht van 14 januari 2021
Wegen en Verkeer sluit, na overleg met het schepencollege van Meise, binnenkort de oprit aan de Plantentuin van de A12 als proefproject af. Aan de oprit gebeurden de laatste jaren verschillende ongevallen met gewonden.

Volgens de berekeningen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte, is het haalbaar om – mits enkele ingrepen – gebruik te maken van de alternatieven in de buurt zonder structurele verkeersproblemen te creëren.  

Verkeersveiligheid

De huidige situatie aan de oprit van de A12 aan de Plantentuin in Meise is niet veilig: er zijn conflicten tussen auto’s en fietsen door de kruising van het fietspad met de oprit en tussen automobilisten onderling. De laatste jaren gebeurden er dan ook verschillende ongevallen met gewonden. Samen met verkeersdeskundigen is gezocht naar de oplossing die hier de beste veiligheid biedt voor alle weggebruikers en die snel en kostenefficiënt gerealiseerd kan worden zonder grote verkeershinder te veroorzaken. Er werden verschillende alternatieven onderzocht en de best haalbare oplossing blijkt het afsluiten van die oprit te zijn.

Alternatieven en aanpassingen

De automobilisten uit de omgeving die de A12 willen nemen, kunnen gebruik blijven maken van de oprit in Wolvertem en de oprit Strombeek-Bever, of van de dichtstbijzijnde opritten van de Brusselse ring (de oprit Grimbergen of de oprit Romeinse Steenweg).

Om de verkeersdoorstroming vlot te laten verlopen aan de oprit in Wolvertem, komt er een aangepaste verkeerslichtenregeling. De wachttijden aan de verkeerslichten zullen aangepast worden aan de verwachte verschuivingen en er zullen bijkomende ‘detectielussen’ in het wegdek geplaatst worden. Hierdoor wordt de verkeersdrukte aan de verkeerslichten live gemonitord, waardoor de regelaar de groentijd op de drukste assen van het kruispunt verlengt naargelang de actuele verkeersdrukte.

Door de verschillende alternatieven en de aanpassingen aan de verkeerslichten, verwachten we geen significante bijkomende verkeershinder. Het afsluiten van de oprit zal ook pas gebeuren na de aanpassingen aan de verkeerslichten in Wolvertem. Dit zal hoogst waarschijnlijk nog voor de zomer gebeuren.

Proefopstelling

Door de komst van de sneltram en in het kader van de uitbouw van de A12 als volwaardige autosnelweg waarbij men het aantal op-en-afritten wil beperken, zal de sluiting van de oprit er in de toekomst sowieso komen. Toch wil het schepencollege niet over één nacht ijs gaan. Daarom werd er in overleg met AWV afgesproken om het afsluiten van die oprit eerst in een proefproject te stoppen. Als blijkt dat de verkeerssituatie significant verslechtert, zal de afsluiting herbekeken worden. Zo niet, zal het Agentschap de oprit definitief afsluiten.

Nieuwsoverzicht
proefproject afsluiten oprit A12 Meise

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.00 - 11.45 uur - 17.00 - 19.15 uur

Lees meer artikels over

Deel deze pagina