Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Provincie Vlaams-Brabant en gemeente Meise investeren in facelift Pastorietuin Meise

Bericht van 28 augustus 2020
Wie vandaag de pastorietuin in het centrum van Meise tussen de bibliotheek en de Plantentuin Meise bezoekt, ontdekt een dichtgeslibde vijver, ietwat troosteloze paden en een verweerd paviljoentje.

‘De pastorietuin in Meise nodigt nog niet uit om te verpozen, terwijl het parkje met de grote Plantentuin als buur mooi aansluit op Meise-centrum. We zien hier kansen voor meer biodiversiteit, erfgoed en recreatie. Het geheel past ook naadloos in de visie van het strategisch project Groene Noordrand om de groenblauwe netwerken in de Maalbeekvallei te versterken’, vertelt Magda Van Stevens, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK vzw).

Samen met de gemeente Meise en de provincie Vlaams-Brabant wil Regionaal Landschap Brabantse Kouters dit parkje doen herleven, met maatregelen voor flora, fauna en erfgoed, natuurbeleving en ontsluiting. Deze verborgen parel draagt de sporen van een 18de eeuwse lusttuin met vijver en paviljoen. In het voorjaar vind je er een tapijt van daslook. Enkele prachtige bomen dateren van de 18de eeuw.

Verborgen parel

‘We kijken ernaar uit dat de inwoners hiervan opnieuw kunnen genieten. Dat het parkje in al zijn glorie hersteld wordt’, vertelt Marie-Jeanne Thaelemans, schepen van Patrimonium. Jonathan De Valck, schepen van Leefmilieu, beaamt dat: ‘Uit de burgerbevraging van 2019 bleek dat inwoners meer groen in de dorpskernen willen. En tijdens de voorbije maanden zijn de voordelen van dichtbij natuur voor onze inwoners nog eens extra in de verf gezet. Het schepencollege zet hier tijdens deze beleidsperiode graag op in.’

Ook de provincie Vlaams-Brabant hecht  belang aan de opwaardering van de Pastorietuin, grenzend aan de Plantentuin Meise. De provincie kent in 2020  twee subsidies toe. Met de ‘360° Erfgoed’-subsidie komt de provincie voor een maximum van 12.000 euro en 70 procent van de kosten tussen bij de herstellingswerken van het paviljoen. De gemeente Meise betaalt de overige 30 procent van de werken en eventuele meerkosten. ‘‘360° erfgoed’ mikt op projecten die zorg voor bouwkundig erfgoed combineren met de integratie ervan in het landschap. We zijn blij dat het paviljoen in de pastorietuin met onze steun een nieuw leven krijgt’, vertelt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Duurzaam biodiversiteitsproject

De subsidie voor ‘Duurzame biodiversiteitsprojecten’ komt voor 75% van de kosten tussen, met een maximum van 59.290 euro. Ook hier legt de gemeente het restbedrag bij. Het geld gaat naar de projectbegeleiding, slibruiming van de vijver, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bomenbeheer en bijkomende aanplantingen. ‘Zo maken we van dit park opnieuw een biodiverse, kwalitatieve en aangename groene long’, besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu.

De werken starten dit najaar. Regionaal Landschap Brabantse Kouters volgt de uitvoering van de werken op. Ondertussen wordt er ijverig gewerkt aan de subsidieaanvraag voor ‘de ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant’. Bij toekenning zal deze subsidie ingezet worden voor de restauratie van de tuinmuren en het vernieuwen van de padenstructuur.

Nieuwsoverzicht
Park achter het Cultuurhuis

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina