Haalbaarheidsstudie project Tussenveld

Bericht van 26 mei 2020
In het dossier Tussenveld wil het gemeentebestuur komen tot een meer gespreid aanbod van de sociale woongelegenheden en de gespreide realisatie van het BSO. Om die reden plaatst het gemeentebestuur grote vraagtekens bij het oude woonproject Tussenveld.

Na verder overleg met de betrokken stakeholders, in aanwezigheid van het team van de
Vlaamse Bouwmeester, werd er beslist dat de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvestiging (GMV) een haalbaarheidsstudie zal uitvoeren betreffende de voorziene
fase 1 (45 woongelegenheden) waarbij, en dit gegeven is een nieuwe evolutie in het dossier,
de afbouw van de in het project voorziene pijpenkoppen en de vervollediging van alle vandaag
reeds bestaande pijpenkoppen mee zal onderzocht worden. Dit onderzoek kijkt dus na of deze
fase 1 ook als afsluitende fase kan worden weerhouden. Gezien de doelstellingen van deze
studie gelijklopen met de doelstellingen van de gemeente ging het gemeentebestuur akkoord
om de kostprijs van deze studie, voorlopig geraamd op 2.669,76 euro, ten laste te nemen.
Het gemeentebestuur werkt ondertussen verder teneinde een oplossing te vinden voor dit
dossier.

Nieuwsoverzicht
Logo Meise

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02/892 20 40
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.00 - 11.45 uur - 17.00 - 19.15 uur

Lees meer artikels over

Deel deze pagina