Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Politiebesluit beperking watergebruik

Bericht van 23 mei ’20
De Watergroep tekent zeer hoge verbruiken op die de draagkracht van het productie- en distributiesysteem overschrijden. Een onmiddellijke gebruiksbeperking kan er hopelijk voor zorgen dat bevoorradingsknelpunten tot een minimum kunnen worden beperkt. Zie politiebesluit van de provinciegouverneur.

Het is verboden om water bestemd voor menselijke consumptie dat wordt geleverd vanuit het openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen.

Onder niet-essentiële toepassingen worden begrepen:
1° het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
2° het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
3° het vullen of bijvullen van vijvers;
4° het bevoorraden van fonteinen;
5° het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden,
terrassen, opritten, parkings en pleinen;
6° het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
7° het sproeien van velden en weiden;
8° het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;
9° het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.

Nieuwsoverzicht
Spring zuinig om met water

Deel deze pagina