Beheer- en adviesraad GC de Muze van Meise

De beheer- en adviesraad van GC de Muze van Meise is samengesteld conform het Cultuurpact. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de gebruikers, de ideologische en filosofische strekkingen en het sociale en culturele veld.

De beheer- en adviesraad keurt de programmatie goed en geeft o.a. advies over strategische meerjarenplanning, investeringen op lange termijn, samenwerkingsverbanden en de inrichting van het gebouw.

De raad komt ten minste 3 maal per jaar samen en wanneer het nodig is meer.