Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Sociale zaken - OCMW / Senioren / toegelaten arbeid bij pensioenen overheidsdiensten

Voor u gelezen..........

Het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2007 publiceerde het Koninklijk besluit van 26 juli 2007, waarbij de grensbedragen van toegelaten beroepsinkomsten voor de gepensioneerden van de openbare sector verhoogd worden.
Dit Koninklijk besluit heeft tot doel, wat de pensioenen van de overheidssector betreft, de versoepeling van de regels inzake toegelaten arbeid na de wettelijke pensioenleeftijd verder te zetten.
Met dat doel worden de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten, vanaf 1 januari 2006, verhoogd met 15 pct., voor de personen die, in de openbare sector, hetzij een rustpensioen genieten, hetzij een overlevingspensioen gecumuleerd met een rustpensioen, en die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
Het aldus verkregen bedrag wordt nogmaals met 10 pct. verhoogd vanaf l januari 2007.
Deze maatregel is ook van toepassing op de gepensioneerden van de openbare sector die ambtshalve op pensioen gesteld werden vóór de leeftijd van 65 jaar om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid.
Het Koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006