Wegenwerken en hinder

 

Werken

 • Alle werken van Eandis in je gemeente de startdatum en de duur van de werken kan je hier volgen. 
 • Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Brussegem’ in Merchtem en Meise. Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Vollickstraat, de Nieuwelaan en de Kardinaal Sterckxlaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

  Lees er hier alles over.

 • Van 20/03/2017 tot 05/05/2017 zijn er grondboringen in de Schriekkouterbaan, Jan De Meuterstraat en Hoekstraat. Doorgaand verkeer is mogelijk met verkeerslichten.
 • In de Merchtemsesteenweg (ter hoogte van Aldi) zijn er tot 15 april werken in opdracht van Proximus. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

 • In de Veilinglaan tot Rossemdorp zijn er van 27/03/2017 tot 21/04/2017 werken. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

 • Tussen 17 en 25 april 2017 worden afbraakwerken uitgevoerd in de Limbosweg. Ter hoogte van huisnummer 26 geldt een parkeerverbod. Op het ogenblik van de braakwerken zelf wordt de straat tijdelijk afgesloten.
 • In de week van 18 april zullen verschillende straten in Meise een nieuwe toplaag krijgen: 

  De meest ingrijpende zijn:

  • Brusselsesteenweg tussen Nieuwelaan en Blauwenberg
  • Mankevosstraat tussen Brusselsesteenweg en net voorbij Sint-Elooiweg (tot aan betonplaten)
  • Meusegemstraat van Veilinglaan tot eerste woningen (einde vorige wegenwerken)

  De betrokken inwoners ontvangen een brief van de aannemer met de exacte planning. Per straat zal dit 2 à 3 dagen in beslag nemen.

  De omleidingen van de Mankevosstraat loopt via Kleine Wouwer – Wijnberg – Jozef Cardijnlaan – O.L.Heerweg. 

  Voor de mensen van de Landbeekstraat worden de paaltjes tijdelijk verwijderd zodat deze via Blauwenberg – O.L.Heerweg weg kunnen. (met parkeerverbod aan appartementen)

 •  Vanaf 18 april tot vermoedelijk eind augustus zijn er wegenis- en rioleringswerken in de Wandelstraat / Broekstraat ter hoogte van Ijsfabriek Strombeek. De Ijsfabriek blijft steeds toegankelijk. Er is een omleiding voorzien. 

Evenementen

Op zondag 17 mei 2017 is er rommelmarkt in het centrum van Meuzegem. Er is een omleiding voorzien. 

Permanente wijzigingen

 • Aan de Sintemaartenschool in Meise-centrum worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komt een fietsenstalling in de Bouchoutlaan ter hoogte van de schooltoegang waar fietsers kortstondig hun fiets mogen plaatsen. Er komt een kusje- en wegzone in de Bouchoutlaan. 
 • Op de Merchtemsesteenweg wordt een inhaalverbod ingevoerd tussen de Driesstraat en Raiglet Moto (ongeveer 90m na de Meuzegemstraat). 
 • In de Jacob Jordaensweg worden paaltjes geplaatst. De paaltjes worden zo geplaatst dat rolstoelen en buggy's door kunnen, maar dat de toegang voor personenvoertuigen versperd is.
 • Op de Kapelberg wordt ter vervanging van de paaltjes een tractorsluis geplaatst.
 • In de Nieuwenrodestraat wordt een grensoverschrijdende zone 50 ingevoerd in samenspraak met de gemeente Kapelle- o/d Bos.
 • In de Meusegemstraat wordt het einde van de zone 50 en begin van de zone 70 verplaatst vanaf huisnummer 8 naar het begin van de Merchtemsesteenweg.
 • In de Merchtemsesteenweg, op de parking t.h.v. jeugdhuis ’t Sloefke wordt een permanent parkeerverbod ingevoerd aan de pompdeksels van Aquafin, zodat de pompen bereikbaar blijven.
 • De voorrangsregeling op het kruispunt van de Plasstraat en de Oude Vilvoordsebaan wordt gewijzigd van een kruispunt met voorrang van rechts (voorrang Oude Vilvoordsebaan op de Plasstraat) naar een voorrang van de Plasstraat op het verkeer komende uit de Oude Vilvoordsebaan. 
 • Er wordt een een zone met tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in het centrum van Wolvertem: met name in:
  - de Hoogstraat
  - de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein
  - de Smisstraat
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem-centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er is een omleidingsweg voor het vrachtverkeer in beide richtingen voorzien: via de grote omleiding Driesstraat - Verbindingsweg - Ossegemstraat . Vrachtverkeer komende van de Nieuwelaan en de A12 wordt geleid via Vilvoordsesteenweg. Voor Merchtem via de Ossegemstraat. Voor Kap/ o/d Bos en Nieuwenrode via de Kapellelaan. 
 • Het eenrichtingsverkeer in de Meusegemstraat, in het wegje tussen de kerk en de Linthoutseweg wordt verplaatst tot net na de nabijgelegen parkeerplaatsen aan het kerkhof van Meuzegem. Zo is de parking langs beide richtingen bereikbaar. 
 • Er wordt een zone 30 ingevoerd in volgende straten :
  - Hoogstraat vanaf het kruispunt met de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein -De Smisstraat t/3
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er worden twee wegvernauwingen geplaatst
  - in Hoogstraat ter hoogte van de ingang van de Fusieschool
  - in de Merchtemsesteenweg ter hoogte van de strook tussen de Driesstraat en de ALDI.
  Bij deze wegvernauwingen wordt een voorrangsregel ingevoerd zodat het verkeer dat het centrum verlaat voorrang heeft tov het verkeer dat het centrum binnenkom
 • Op de Tramlaan, ter hoogte van de parking van het oude tramstation, wordt een oversteekplaats aangelegd.
 • In Smalhof wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de zijde van de woningen.
 • In Papenkoren wordt een parkeerverbod ingevoerd tijdens de schooluren.

 

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten