Wegenwerken en hinder

 

Werken

 • Alle werken van Eandis in je gemeente de startdatum en de duur van de werken kan je hier volgen. 
 • Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Brussegem’ in Merchtem en Meise. Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Vollickstraat, de Nieuwelaan en de Kardinaal Sterckxlaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

  Op 17 oktober start de eerste fase van de werken door Aquafin aan de collector in Brussegem. Daardoor zal de Kardinaal Sterckxlaan afgesloten worden en is er geen verkeer meer mogelijk tussen Brussegem en Meise. De omleiding naar Wolvertem is voorzien langs Merchtem (Brusselselsteenweg en Wolvertemsesteenweg). De omleiding naar Meise is voorzien langs Wemmel (Brusselsesteenweg, Fr. Robbrechtsstraat en Nieuwelaan). Deze fase is voorzien tot 1 januari 2017.

  Lees er hier alles over. 

 • Van 9 januari 2017 tot 31 maart 2017 wordt in Smalhof een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd aan de zijde van de woningen. Na deze periode zal de situatie geëvalueerd worden, met het oog op een eventueel permanent parkeerverbod.

 • Van 9 januari tot 31 maart 2017 zijn er werken in de ’s Herenweg/Hoekstraat in opdracht van De Watergroep. In de eerste fase is er geen verkeer mogelijk aan het kruispunt Broekstraat met ’s Herenbaan. Er is een wegomlegging langs de Grensstraat (plaatselijk verkeer). In de tweede fase moet een wegomleiding gevolgd worden. 

 • Van 16 januari 2017 tot 6 april 2017 zijn er werken in opdracht van De Watergroep in de Broekstraat en Hoekstraat. De Hoekstraat wordt afgesloten. De wegomlegging langs Grensstraat / Schriekstraat blijft behouden. Het verkeer uit de andere richting rijdt om via de Vilvoordsesteenweg en Kapellelaan.

 • De werken in de Klepperstraat / Kardinaal Sterckxlaan in opdracht van de Watergroep zijn verlengd tot 31/03/2017. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

 • In de Mankevosstraat / Landbeekstraat zijn er tot 31/03/2017 werken in opdracht van Eandis. 

 • In de Guido Gezellelaan zijn er van 9/3/2017 tot 31/03/2017 werken in opdracht van Eandis. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

 • Van 20/03/2017 tot 05/05/2017 zijn er grondboringen in de Schriekkouterbaan, Jan De Meuterstraat en Hoekstraat. Doorgaand verkeer is mogelijk met verkeerslichten.
 • In de Merchtemsesteenweg (ter hoogte van Aldi) zijn er tot 15 april werken in opdracht van Proximus. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

 • In de Veilinglaan tot Rossemdorp zijn er van 27/03/2017 tot 21/04/2017 werken. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

Evenementen

Op zondag 17 mei 2017 is er rommelmarkt in het centrum van Meuzegem. Er is een omleiding voorzien. 

Permanente wijzigingen

 • Aan de Sintemaartenschool in Meise-centrum worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komt een fietsenstalling in de Bouchoutlaan ter hoogte van de schooltoegang waar fietsers kortstondig hun fiets mogen plaatsen. Er komt een kusje- en wegzone in de Bouchoutlaan. 
 • Op de Merchtemsesteenweg wordt een inhaalverbod ingevoerd tussen de Driesstraat en Raiglet Moto (ongeveer 90m na de Meuzegemstraat). 
 • In de Jacob Jordaensweg worden paaltjes geplaatst. De paaltjes worden zo geplaatst dat rolstoelen en buggy's door kunnen, maar dat de toegang voor personenvoertuigen versperd is.
 • Op de Kapelberg wordt ter vervanging van de paaltjes een tractorsluis geplaatst.
 • In de Nieuwenrodestraat wordt een grensoverschrijdende zone 50 ingevoerd in samenspraak met de gemeente Kapelle- o/d Bos.
 • In de Meusegemstraat wordt het einde van de zone 50 en begin van de zone 70 verplaatst vanaf huisnummer 8 naar het begin van de Merchtemsesteenweg.
 • In de Merchtemsesteenweg, op de parking t.h.v. jeugdhuis ’t Sloefke wordt een permanent parkeerverbod ingevoerd aan de pompdeksels van Aquafin, zodat de pompen bereikbaar blijven.
 • De voorrangsregeling op het kruispunt van de Plasstraat en de Oude Vilvoordsebaan wordt gewijzigd van een kruispunt met voorrang van rechts (voorrang Oude Vilvoordsebaan op de Plasstraat) naar een voorrang van de Plasstraat op het verkeer komende uit de Oude Vilvoordsebaan. 
 • Er wordt een een zone met tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in het centrum van Wolvertem: met name in:
  - de Hoogstraat
  - de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein
  - de Smisstraat
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem-centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er is een omleidingsweg voor het vrachtverkeer in beide richtingen voorzien: via de grote omleiding Driesstraat - Verbindingsweg - Ossegemstraat . Vrachtverkeer komende van de Nieuwelaan en de A12 wordt geleid via Vilvoordsesteenweg. Voor Merchtem via de Ossegemstraat. Voor Kap/ o/d Bos en Nieuwenrode via de Kapellelaan. 
 • Het eenrichtingsverkeer in de Meusegemstraat, in het wegje tussen de kerk en de Linthoutseweg wordt verplaatst tot net na de nabijgelegen parkeerplaatsen aan het kerkhof van Meuzegem. Zo is de parking langs beide richtingen bereikbaar. 
 • Er wordt een zone 30 ingevoerd in volgende straten :
  - Hoogstraat vanaf het kruispunt met de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein -De Smisstraat t/3
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er worden twee wegvernauwingen geplaatst
  - in Hoogstraat ter hoogte van de ingang van de Fusieschool
  - in de Merchtemsesteenweg ter hoogte van de strook tussen de Driesstraat en de ALDI.
  Bij deze wegvernauwingen wordt een voorrangsregel ingevoerd zodat het verkeer dat het centrum verlaat voorrang heeft tov het verkeer dat het centrum binnenkom
 • Op de Tramlaan, ter hoogte van de parking van het oude tramstation, wordt een oversteekplaats aangelegd.

 

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur