Wegenwerken en hinder

Werken

 • Alle werken van Eandis in je gemeente de startdatum en de duur van de werken kan je hier volgen. 
 • Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Brussegem’ in Merchtem en Meise. Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Vollickstraat, de Nieuwelaan en de Kardinaal Sterckxlaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

  Lees er hier alles over.

 • Fase 2 op Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen start vanaf 6 juni. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt sinds 2016 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Op 6 juni vat de aannemer de werken van fase 2, tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat, aan. De omleiding voor het lokale verkeer via de Spaanse Lindebaan blijft behouden. Meer informatie over de werken staat op www.wegenenverkeer.be/grimbergen.

 • Vanaf 18 april tot vermoedelijk eind augustus zijn er wegenis- en rioleringswerken in de Wandelstraat / Broekstraat ter hoogte van Ijsfabriek Strombeek. De Ijsfabriek blijft steeds toegankelijk. Er is een omleiding voorzien.

 • Tussen 7 augustus en 1 september zijn er gedurende 2 dagen werken in opdracht van Eandis in de Brusselsesteenweg. Doorgaand verkeer is mogelijk. 
 • Tussen 7 augustus tot 8 september zijn er gedurende 5 dagen werken in de Zerlegem in opdracht van Eandis. 

 • Tussen 7 augustus tot 8 september zijn er gedurende 4 dagen werken in Karel Baudewijnslaan en de Platanenlaan in opdracht van Eandis. Doorgaand verkeer is mogelijk. 

 • Tussen 7 augustus tot 8 september zijn er gedurende 4 dagen werken in de Hoogstraat, Guido Gezellelaan en Karel Baudewijnslaan in opdracht van Eandis. Er is een omleiding voorzien. 
 • Van woensdag 16 augustus tot en met 18 augustus zijn er asfalteringswerken in de Strombeekbeverselaan. De werken worden uitgevoerd tussen het kruispunt met de Vilvoordsesteenweg en Potaarde. Dit stuk wordt volledig afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding voorzien.

 • Van 21 tot en met 23 augustus 2017 wordt de Kapellelaan afgesloten tussen de Wisselweg en de Rozenhoflaan voor het uitvoeren van een rioolaansluiting t.h.v. huisnr. 60. Er wordt een omleiding voorzien. Rijschool Traffix, Kapsalon Cocoon, de Sint- Martinusbaan en Rozenhoflaan blijven bereikbaar via de Vilvoordsesteenweg.

 • Op 22 augustus 2017 wordt de Oppemstraat afgesloten tussen de Brussegemsesteenweg en het Gemeenteplein voor een ondergronds cameraonderzoek. De Brussegemsesteenweg is niet bereikbaar t.h.v.  de Oppemstraat. Er wordt een omleiding voorzien.

Evenementen

 Op 13 augustus 2017 vindt de Recreatlon plaats in Meise-centrum. Er gelden verkeersbeperkende maatregelen tussen 11u en 19u. 

Permanente wijzigingen

 • Aan de Sintemaartenschool in Meise-centrum worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komt een fietsenstalling in de Bouchoutlaan ter hoogte van de schooltoegang waar fietsers kortstondig hun fiets mogen plaatsen. Er komt een kusje- en wegzone in de Bouchoutlaan. 
 • Op de Merchtemsesteenweg wordt een inhaalverbod ingevoerd tussen de Driesstraat en Raiglet Moto (ongeveer 90m na de Meuzegemstraat). 
 • In de Jacob Jordaensweg worden paaltjes geplaatst. De paaltjes worden zo geplaatst dat rolstoelen en buggy's door kunnen, maar dat de toegang voor personenvoertuigen versperd is.
 • Op de Kapelberg wordt ter vervanging van de paaltjes een tractorsluis geplaatst.
 • In de Nieuwenrodestraat wordt een grensoverschrijdende zone 50 ingevoerd in samenspraak met de gemeente Kapelle- o/d Bos.
 • In de Meusegemstraat wordt het einde van de zone 50 en begin van de zone 70 verplaatst vanaf huisnummer 8 naar het begin van de Merchtemsesteenweg.
 • In de Merchtemsesteenweg, op de parking t.h.v. jeugdhuis ’t Sloefke wordt een permanent parkeerverbod ingevoerd aan de pompdeksels van Aquafin, zodat de pompen bereikbaar blijven.
 • De voorrangsregeling op het kruispunt van de Plasstraat en de Oude Vilvoordsebaan wordt gewijzigd van een kruispunt met voorrang van rechts (voorrang Oude Vilvoordsebaan op de Plasstraat) naar een voorrang van de Plasstraat op het verkeer komende uit de Oude Vilvoordsebaan. 
 • Er wordt een een zone met tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in het centrum van Wolvertem: met name in:
  - de Hoogstraat
  - de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein
  - de Smisstraat
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem-centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er is een omleidingsweg voor het vrachtverkeer in beide richtingen voorzien: via de grote omleiding Driesstraat - Verbindingsweg - Ossegemstraat . Vrachtverkeer komende van de Nieuwelaan en de A12 wordt geleid via Vilvoordsesteenweg. Voor Merchtem via de Ossegemstraat. Voor Kap/ o/d Bos en Nieuwenrode via de Kapellelaan. 
 • Het eenrichtingsverkeer in de Meusegemstraat, in het wegje tussen de kerk en de Linthoutseweg wordt verplaatst tot net na de nabijgelegen parkeerplaatsen aan het kerkhof van Meuzegem. Zo is de parking langs beide richtingen bereikbaar. 
 • Er wordt een zone 30 ingevoerd in volgende straten :
  - Hoogstraat vanaf het kruispunt met de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein -De Smisstraat t/3
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er worden twee wegvernauwingen geplaatst
  - in Hoogstraat ter hoogte van de ingang van de Fusieschool
  - in de Merchtemsesteenweg ter hoogte van de strook tussen de Driesstraat en de ALDI.
  Bij deze wegvernauwingen wordt een voorrangsregel ingevoerd zodat het verkeer dat het centrum verlaat voorrang heeft tov het verkeer dat het centrum binnenkom
 • Op de Tramlaan, ter hoogte van de parking van het oude tramstation, wordt een oversteekplaats aangelegd.
 • In Smalhof wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de zijde van de woningen.
 • In Papenkoren wordt een parkeerverbod ingevoerd tijdens de schooluren.

 

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten