Openbaar onderzoek ontwerpkaart meest kwetsbare waardevolle bossen

De Vlaamse Regering keurde op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen goed. Deze kaart beslaat het hele grondgebied van Vlaanderen. Van 16 mei tot en met 14 juli 2017 loopt het openbaar onderzoek. 

Het volledige plan is consulteerbaar via een geoloket op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek. Dit geoloket biedt diverse mogelijkheden om naar een specifiek bos te zoeken, bijkomende achtergrondinformatie te raadplegen en direct opmerkingen te formuleren. Na het doorzenden van opmerkingen wordt automatisch een digitaal ontvangstbewijs gestuurd. 

Een ontwerpkaart voor het grondgebied van Meise ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage in het Administratief Centrum tijdens de openingsuren. OOk hier is de mogelijkheid om opmerkingen te bezorgen. 

Alle kaarten liggen na afspraak ook ter inzage bij het Agentschap Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Een afspraak maken kan via 02 553 81 02. 

De aan het Agentschap voor Natuur en Bos overgemaakte opmerkingen worden onderzocht op hun correctheid. Het agentschap zal na de verwerking een gemotiveerd advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering. De Regering stelt vervolgens de kaart met meest kwetsbare waardevolle bossen definitief vast. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02/892 20 40
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur