Openbaar onderzoek - Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Brabantnet - sneltram A12'

 

Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de voorlopige vaststelling van het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Brabantnet - sneltram A12' goed.

Dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan omvat de nieuwe tramlijn tussen Willebroek en Brussel-Noord.

Daarom start de Vlaamse Regering een openbaar onderzoek, gericht naar de inwoners van de betrokken gemeentes.

De documenten van het ontwerpplan kan je online bekijken op Brabantnet: sneltram A12 - Ruimte Vlaanderen.

Een exemplaar van het ontwerpplan ligt ook vanaf vrijdag 31 maart tot en met maandag 29 mei 2017 ter inzage in het Administratief Centrum bij de dienst Ruimtelijke Ordening

Het plan ligt ook ter inzage bij de afdeling Gebieden en Projecten van het Departement Ruimte Vlaanderen.

Opmerkingen en bezwaren

Stuur opmerkingen en bezwaren uiterlijk op maandag 29 mei 2017 per aangetekende brief aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, Koning Albert 11-laan 19 bus 161, 1210 Brussel of geef deze ter plaatse af tegen ontvangstbewijs.

De opmerkingen en bezwaren kan je ook tot maandag 29 mei 2017 aan de dienst Ruimtelijke Ordening afgeven tegen ontvangstbewijs.

Bezwaren en opmerkingen kunnen enkel betrekking hebben op de gebieden die opgenomen zijn in het ontwerpplan. Opmerkingen over gronden die niet in het ontwerpplan zijn opgenomen, zijn onontvankelijk en worden daardoor niet behandeld in de verdere procedure.

Infomoment

Om je volledig te informeren over dit GRUP ‘Brabantnet - sneltram A12’ en de manieren waarop je hierop kan reageren, organiseert De Lijn een infomoment. Medewerkers van De Lijn, het studiebureau en Ruimte Vlaanderen beantwoorden er je vragen.

Locatie en datum

Op 8 mei 2017 tussen 16u en 20u (doorlopend) is er een infomoment voorzien in het Administratief Centrum Meise, Tramlaan 8, 1861 Meise. 

In Londerzeel is er ook een een infomoment op dinsdag 2 mei 2017 tussen 16u en 20u uur (doorlopend) in Gemeenschapscentrum Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02/892 20 40
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten