Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Ontwikkelingssamenwerking / Werking

Agenda

de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking
De GROS is een open raad en heeft tot taak het gemeentebestuur met raad en daad bij te staan bij de uitwerking van een zinvol gemeentelijk Derde Wereldbeleid.
Door vormende activiteiten tracht de GROS de bevolking van onze gemeente gevoelig te maken voor de problemen van Derde Wereldlanden.
De GROS neemt deel aan de culturele activiteiten in onze gemeente en organiseert activiteiten voor de jeugd. Daarnaast wordt de 11.11.11-actie door de GROS ingericht.
De raad geeft advies bij de toekenning van toelagen aan projecten in de Derde Wereld.
voorzitter: M. Chris Van Assche - Broekstraat 26 - 1860 Meise - 02/269 94 66