Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Bestuur / Secretaris


De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur.
De secretaris stelt de notulen op van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is belast met de voorbereiding van de zaken die aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

De secretaris is het hoofd van het gemeentepersoneel en leidt en coördineert de diensten.
Gemeentesecretaris :
Ellen De Clerck
02/892 20 02
ellen.declerck@meise.be