Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Gemeentediensten / Openbare werken - Technische dienst

Dienst Openbare Werken

e-mail: openbarewerken@meise.be

Afdelingsnummer: 02/892 20 30

Schepen van Openbare Werken
Paul Van Doorslaer

Bij de technische dienst kan u terecht voor:
* aanvragen voor aansluiting op het rioleringsnet
* aanvragen voor het leggen van een oprit
* aanvragen voor het overwelven van een gracht voor het toegankelijk maken van een perceel
* huren dranghekafsluitingen voor manifestaties
* informatie en opmerkingen over elektriciteitsnet, kabel-, water- en gasdistributie
* informatie en opmerkingen over riolering, verkeer- en straatverlichting, onderhoud voet- en fietspaden, gemeentelijke wegen, kleine waterlopen, gemeentelijke domeinen en gebouwen

De technische dienst staat ook in voor:
- aanleg en herstelling van voet- en fietspaden
- sneeuwruiming, ijzelbestrijding, bestrijding wateroverlast
- onderhoud van gemeentelijke gebouwen en domeinen
- ruimen van waterlopen en grachten
- aanbrengen van wegmarkeringen en verkeersborden
- onderhoud en herstelling van gemeentelijke wegen
- begravingen en onderhoud begraafplaatsen
- maaien grasbermen en sportvelden
- water, gas, telefoon, elektriciteit en tv 

U vindt meer informatie onder de rubriek grondbeleidszaken