Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Onderwijs

Gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs
Andere onderwijsnetten
Kunstonderwijs
Volwassenenvorming

Dienst OnderwijsStudietoelagen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs - afdeling studietoelagen
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel.: 02/553 86 64

Voor inlichtingen kan u terecht op het gratis nummer van de overheid via 1700.

De brochure en de voorwaarden voor het krijgen van een studiebeurs kan men ook op het internet terugvinden :via de website : www.studietoelagen.be 
U kunt ook terecht bij:
- het secretariaat van uw school;
- de dienst studentenvoorziening van uw universiteit of hogeschool.