Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Onderwijs

Gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs
Andere onderwijsnetten
Kunstonderwijs
Volwassenenvorming

Dienst Onderwijs
INFODAG SECUNDAIR ONDERWIJS

Om jongeren en hun ouders te helpen bij de keuze van een school in de omgeving, organiseert de dienst onderwijs elk jaar een infodag waarop secundaire scholen uit onze regio zich voorstellen aan jongens en meisjes van het zesde jaar basisonderwijs.
De infodag wordt aangekondigd via de scholen en natuurlijk leest u er ook over in de infokrant Meise.

studietoelagen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs - afdeling studietoelagen
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel.: 02/553 86 64

Voor inlichtingen kan men terecht op het gratis nummer van de overheid via 1700.

De brochure en de voorwaarden voor het krijgen van een studiebeurs kan men ook op het internet terugvinden :via de website : www.studietoelagen.be 
U kunt ook terecht bij:
- het secretariaat van uw school;
- de dienst studentenvoorziening van uw universiteit of hogeschool.