Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Sociale zaken - OCMW / Meldpunt ouderenmishandeling

Zwijgen biedt geen uitkomst


Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Dit maakt dat het voor hulpverleners en familieleden niet altijd makkelijk te detecteren is. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.

Vormen van ouderenmis(be)handeling
"Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid." (COMIJS e.a., 1996, pag. 18)
- Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,...
- Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,...
- Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,...
- Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,...
- Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,...
- Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,...
- Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over

Waar kan u terecht?
In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met uw verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Het Vlaams Meldpunt staat steeds klaar om een luisterend oor te bieden en indien gewenst samen naar een geschikte oplossing te zoeken. Wij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van ouderenmis(be)handeling.
Alles wat wordt verteld, is onderworpen aan het beroepsgeheim.
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Sociaal huis Pandora
Grotenbergestraat 24-26
9620 Zottegem
Telefoon: 078/15 15 70
Fax: 09/361 06 57
E-mail: meldpuntomb@skynet.be
www.meldpuntouderenmishandeling.be