Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Jeugd

Jeugddienst
Vakantiespeelpleinen De Spin
Jeugdraad
jeugdhuizen en jeugdverenigingen
jeugdbioscoop
vakantiespeelpleinen animators
Foto's
Kinderopvang
Openbare speelterreinen
Speelpleinen
Grabbel- en swappas

 dienst jeugd

Links
Jeugdwerknet:
www.jeugdwerknet.be
Kinderrechtencommissariaat: www.kinderrechtencommissariaat.be
De druglijn: www.druglijn.be

Uitleendienst

Zie linkerkolom UITLEENDIENST

uitleenreglement vanaf 01.01.2014.doc
modelaanvraagformulier muziekactiviteit.docx

modelafsprakennota muziekactiviteit.docx

fuifdossier.docx