Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Interne zaken / Informatie

De Infokrant en de gemeentelijke website
Infokrant Meise en de website www.meise.be zijn de informatiekanalen waarmee het bestuur de inwoners inlicht over officiële aangelegenheden, over voornemens en besluiten van het gemeentebestuur en over alle mogelijke zaken die met de gemeente te maken hebben.

De infokrant komt tien keer per jaar gratis in de bus bij alle inwoners van Meise (niet in augustus en januari). Er wordt ruime aandacht geschonken aan sportmanifestaties en aan de activiteiten van de socio-culturele verenigingen. In de Uit-bijlage staan alle culturele activiteiten in de gemeente.

Teksten kan u ten laatste op de eerste maandag van de voorafgaande maand bezorgen via info@meise.be. (bvb. de eerste maandag van januari voor februari)


Info en inzenden teksten voor website en infokrant: 02 892 21 90 of communicatie@meise.be.