Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Financien / Gemeenteontvanger

Financieel Beheerder

De financieel beheerder staat in voor het innen van de ontvangsten van de gemeente (belastingen, retributies, huurgelden,...) en doet ook alle betalingen van de gemeente. Hij controleert of de uitgaven wettelijk en budgettair verantwoord zijn. Hij maakt elk jaar de gemeenterekening op.
Dirk Luppens is de financieel beheerder van de gemeente Meise - 02/892 20 11 - e-mail: dirk.luppens@meise.be