Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Gemeentediensten / Secretariaat


gemeentesecretaris:   Ellen De Clerck- 02/892 20 02
Bij de secretaris kan u terecht voor:
- rechtsgedingen
- personeel
- brandweer

Secretariaat:
e-mail: secretariaat@meise.be
02/892 20 05
Bij de dienst secretariaat kan u terecht voor:
- informatie over besluiten van de gemeenteraad
- informatie over besluiten van het college van burgemeester en schepenen
- abonnement notulen gemeenteraad
- aanvraag verlenging sluitingsuur
- meldingen fuiven, bals, tuinfeesten, kampvuren
- aanvraag volgelschrikkanon, vreugdesalvo’s... (alles in verband met toepassing van het politiereglement)
- kermissen
- intercommunales
- politiereglement
- politieverordeningen
- vieringen en recepties van het bestuur
- Gemeentelijke Gelijke Kansen
- brieven gericht aan het college of de raad (inschrijven briefwisseling)
- kerkfabrieken - samenstellingen en notulen
- onderhoudsproducten en materiaal gemeentelijke gebouwen