Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Gemeentediensten

Personeel
Bevolking en burgerlijke stand
Onderwijs
Openbare werken - Technische dienst
Middenstand - Landbouw
Financiƫn
Cultuur - Ontwikkelingssamenwerking
Informatie
Sport
Jeugd - Gezin
Secretariaat
Milieu en duurzaamheid
senioren
Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid
mobiliteit
gelijke kansen en integratie

Het administratief centrum is open :
alle werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur
op dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur


De dienst bevolking
is eveneens open op zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur
(Opgelet! Niet de dienst vreemdelingenzaken of burgerlijke stand)

Klachtenmeldpunt

Wie niet tevreden is over de werking van een gemeentelijke dienst kan terecht bij een centraal klachtenmeldpunt. Sinds april registreert de gemeente elke klacht en volgt de klachtencoördinator ze op.

Wat is het doel van de klachtenprocedure?

Het gemeentedecreet verplicht elke gemeente om een systeem te hebben om klachten te behandelen.
Klachten worden door het bestuur beschouwd als een bron van concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van de dienstverlening in onze gemeente. We beschouwen klachten als een waardevol instrument om feedback van de burger te verzamelen en om onze dienstverlening nog meer klantgericht en kwaliteitsvol te maken.

Wat is een klacht?

Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen van de burger over het (niet-) functioneren van een gemeentelijke dienst.

Een klacht kan betrekking hebben op:
- het foutief uitvoeren van een handeling of prestatie
- het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
- het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Wat is geen klacht?

Anonieme klachten worden niet behandeld. Het klachtensysteem is niet bedoeld voor vragen om informatie, meldingen over slechte signalisatie, wegenwerken of defecte verlichtingspalen, noch voor beleidsvragen of klachten van personeelsleden over de eigen werksituatie.

Hoe bezorg je een klacht?

Een klacht wordt schriftelijk bezorgd:
- Via e-mail: secretariaat@meise.be

- Per brief:
gemeente Meise
tav de klachtenbehandelaar
Tramlaan 8
1861 Meise

Meer informatie?

Het volledige reglement leest u hier.