Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Gemeentediensten / Financiƫn

Financien en Boekhouding

de gemeenteontvanger

De ontvanger is belast met het innen van de ontvangsten van de gemeente (belastingen, retributies, huurgelden ,...) en verricht ook alle betalingen voor de gemeente. Hij controleert of de uitgaven wettelijk en budgettair verantwoord zijn. Hij maakt elk jaar de gemeenterekening op.
De Financieel Beheerder: 
Dirk Luppens  tel: 02/892 20 11- e-mail: dirk.luppens@meise.be

boekhouding

e-mail: boekhouding@meise.be
Afdelingsnummer:  02/892 20 10

schepen van financiën
Willy Kerremans

Bij de dienst boekhouding kan u terecht voor:
- inlichtingen over de begroting en de rekening van de gemeente
- inlichtingen over de inkomsten en uitgaven van de gemeente
- informatie over gemeentebelastingen
- het indienen van belastingsaangiften
- bezwaren tegen gemeentebelastingen

Patrimonium

Afdelingsnummer:  02/892 20 21