Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Bestuur / College

Burgemeester

Jos Emmerechts
jos.emmerechts@meise.be
jos.emmerechts@telenet.be
02 892 20 01 - 0478 22 85 90
Bevoegdheden: burgerlijke stand, personeel, begraafplaatsen,landbouw, politie en veiligheid

Schepenen 

Sonja Becq
sonja.becq@meise.be
Bevoegdheden: woonbeleid, ruimtelijke ordening,patrimonium, informatie, communicatie, gezin, volksgezondheid

Paul Van Doorslaer
paul.vandoorslaer@meise.be
Bevoegdheden: Openbare werken, regies, milieu, duurzaamheid

Marcel Belgrado
marcel.belgrado@meise.be
0475 89 93 44
Bevoegdheden: cultuur, onderwijs, toerisme

Jonathan De Valck
jonathan.devalck@meise.be

02 892 21 12 - 0485 24 42 42

Bevoegdheden: financiën, integratie, Vlaams karakter, ontwikkelingssamenwerking, mobiliteit

Wim Verbeke
wim.verbeke@meise.be
0478 58 12 67
Bevoegdheden: Sport, jeugd, feestelijkheden, middenstand

Voorzitter OCMW

Gerda Van den Brande
gerda.vandenbrande@ocmwmeise.be
Bevoegdheden: OCMW-voorzitter, sociaal beleid, senioren, gelijke kansen, tewerkstelling


                    
Het college is bevoegd voor het dagelijkse beheer van de gemeente, o.a.:
·       
het uitvoeren van beslissingen van de gemeenteraad
·       
het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
·       
het uitvoeren van beslissingen van de provinciale of algemene overheid, wanneer dit uitdrukkelijk werd opgedragen
De vergaderingen van het college (normaal elke week) zijn niet openbaar, behalve wanneer het college zetelt als administratief rechtscollege en uitspraak doet op het gebied van kiesverrichtingen.