Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Bestuur / College

Burgemeester

Jos Emmerechts
jos.emmerechts@meise.be
jos.emmerechts@telenet.be
02/892 20 01 - 0478/22 85 90
Bevoegdheden: burgerlijke stand, personeel, begraafplaatsen,landbouw, politie en veiligheid

Schepenen 

Sonja Becq
sonja.becq@meise.be
Bevoegdheden: woonbeleid, ruimtelijke ordening,patrimonium, informatie, communicatie, gezin, volksgezondheid

Paul Van Doorslaer
paul.vandoorslaer@meise.be
Bevoegdheden: Openbare werken, regies, milieu, duurzaamheid

Marcel Belgrado
marcel.belgrado@meise.be
0475/89 93 44
Bevoegdheden: cultuur, onderwijs, toerisme

Willy Kerremans
willy.kerremans@meise.be
02/892 21 12 - 0478/65 26 59
Bevoegdheden: financiën, integratie, Vlaams karakter, ontwikkelingssamenwerking, mobiliteit

Wim Verbeke
wim.verbeke@meise.be
0478/58 12 67
Bevoegdheden: Sport, jeugd, feestelijkheden, middenstand

Voorzitter OCMW

Herwig Cornelis
herwig.cornelis@meise.be
herwig.cornelis@telenet.be
Bevoegdheden: OCMW-voorzitter, sociaal beleid, senioren, gelijke kansen, tewerkstelling


                    
Het college is bevoegd voor het dagelijkse beheer van de gemeente, o.a.:
·       
het uitvoeren van beslissingen van de gemeenteraad
·       
het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
·       
het uitvoeren van beslissingen van de provinciale of algemene overheid, wanneer dit uitdrukkelijk werd opgedragen
De vergaderingen van het college (normaal elke week) zijn niet openbaar, behalve wanneer het college zetelt als administratief rechtscollege en uitspraak doet op het gebied van kiesverrichtingen.