Gemeente Meise ?
Aanbevelen Bookmark Contacteer Welkom op de website van de Gemeente Meise

U bent hier: Veiligheid / Brandweer

Info

Brandweer
100: dringende oproepen
052/31.94.80: administratie
052/31.94.89: fax
052/30.91.08: ziekenvervoer

brandweer.londerzeel@zvbw.be

E-loket

Een aantal minder dringende of levensbedreigende opdrachten kan u via een E-loket aanvragen. Het gaat in de eerste plaats over aanvragen voor tussenkomsten in geval van wespennesten, wateroverlast en stormschade.

Via de voorlopige website van de Brandweerzone (www.vlaamsbrabantwest.be) kunnen getroffen mensen de hulp van de brandweer inroepen, mits het invullen van alle gevraagde gegevens.

Het ingevulde formulier belandt rechtstreeks bij de brandweerdispatching en kan meteen worden verwerkt, of bij grootschalige incidenten (zoals grote wateroverlast en storm) in de wachtrij geplaatst, in functie van de beschikbare middelen en de graad van ernst.

Deze eenvoudige manier voor het aanvragen van brandweerhulp, bespaart de burger veel tijd. Wanneer onze streek namelijk getroffen wordt door noodweer of geconfronteerd wordt met een wespenplaag, gebeurt het vaak dat de telefoonlijnen van de brandweer overbelast raken. Hierdoor loopt de wachttijd soms lang op. Het E-loket lost dit probleem voor een groot stuk op. De aanvragen worden sneller verwerkt en je hoeft niet te wachten tot je een brandweerdispatcher aan de lijn krijgt.

Het gebruik van het E-Loket is mogelijk voor alle bewoners van het gebied dat wordt beschermd door de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Wil u weten of uw stad of gemeente onder de beschermde regio valt en wenst u een incident te melden via het E-Loket? Surf dan naar www.vlaamsbrabantwest.be. De brandweer benadrukt dat het E-Loket enkel gebruikt mag worden voor niet-levensbedreigende of niet-dringende tussenkomsten. Voor elke dringende tussenkomst, of wanneer u liever een operator aan de lijn krijgt, belt u naar het Europese noodnummer 112.

 

 

Samenstelling Brandweer en 100-personeel

Brandweer Londerzeel is een gemengde brandweerdienst; het personeel bestaat uit beroepsmensen en uit vrijwilligers.

De brandweerdienst is belast met de taken die hem opgedragen zijn door de wetten en reglementen inzake brandbestrijding en brandvoorkoming.

De brandweerdienst is belast met:
- Brandbestrijding
- Brandpreventie
- Het gezamenlijk optreden met andere diensten van de openbare of de privé-sector bij rampspoedige gebeurtenis
- Reddings- en beveiligingsopdrachten zoals:
1.Het vervoer van en het zorgen verstrekken aan een verstikte of een drenkeling : de aanvoer van zuurstof. 
2.Interventie bij een ontploffing of een dreigende ontploffing. 
3.Bevrijding van een persoon die in een lift of in een andere gesloten ruimte is opgesloten. 
4.Ontzetting van een op een dak gevluchte persoon (inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat). 
5.Bevrijding van een onder puin of onder afbraakmateriaal bedolven persoon. 
6.Bevrijding van een onder en/of ten gevolge van een ongeval in een voertuig (tram, vrachtwagen, enz.) geklemde persoon. 
7.Ontzetting van een geëlektrocuteerde persoon. 
8.Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool). 
9.Bovenhalen van een persoon uit een put, een kanaal, een vijver enz. 
10.Verwijdering van een belemmering op de openbare rijweg of van een obstakel dat dreigt op de openbare weg te vallen en dat gevaar oplevert voor personen of goederen. 
11. Bevrijding van een persoon die gekneld zit in een machine.
12.Leegpompen van een ondergelopen kelder waarbij de wateroverlast te wijten is aan een overstroming of een lek aan de waterleiding en waar het lek werd vastgesteld voor de waterteller van het ondergelopen gebouw.
13.Interventie in een gebouw waar schadelijke en/of gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen.
14.Interventie in een gebouw waar stoom is ontsnapt.
15.Interventie tengevolge een overhitte verwarmingsketel.
16.Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen.
17.Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
18.Interventie bij een overstroming of een ramp.
19.Het onschadelijk maken of de vernietiging (eventueel met medewerking van een imker) van wespen- en bijennesten of -zwermen die gevaar opleveren voor personen.
20.Het opsporen van een radioaktieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren en dit onder de voorwaarden die in gemeen overleg door de minister van binnenlandse zaken en de minister van volksgezondheid overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 februari 1963 werden vastgesteld.
21.De neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.
22.Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval.


Naast de taken die opgedragen zijn door de wetten en reglementen inzake brandbestrijding en brandvoorkoming, heeft de brandweer ook nog niet-verplichte taken. 

 1. Verwijdering van een belemmering op de openbare rijweg of van een obstakel dat dreigt op de openbare weg te vallen en dat geen onmiddellijk gevaar oplevert voor personen of goederen.
 2. Leegpompen van een ondergelopen gebouw waarbij de wateroverlast te wijten is aan een lek aan de waterleiding en waar het lek werd vastgesteld achter de waterteller van het ondergelopen gebouw.
 3. Het onschadelijk maken of de vernietiging van wespen/bijennesten/zwermen die geen onmiddellijk gevaar opleveren voor personen.
 4. Niet-dringend ziekenvervoer.
 5. Coördinerende functie bij het opstellen en updaten van rampenplannen van de gemeenten uit de gewestelijke groep.
 6. Het verzekeren van een brandwacht tijdens manifestaties met grote volkstoeloop.
 7. Het geven van brandweeronderricht en onderricht inzake eerste hulp bij ongevallen, voor zover het onderricht niet kan gegeven worden door het opleidingscentrum van de provincie (PIVO) of een particuliere firma.
 8. Het stutten van en/of het afdekken van beschadigde gebouwen.
 9. Het uitschakelen van branddetectieapparatuur bij loos alarm.
 10. Het controleren van hydranten en/of bluswatervoorraden.
 11. Het blussen van afvalverbranding.
 12. Het doorspuiten van een openbare riolering (enkel in uitzonderlijke omstandigheden).
 13. Het reinigen van een openbare weg na feestelijkheden.
 14. Het afzetten van een antidiefstalalarm.
 15. Assistentie bij opstellen evacuatieplan.
 • Toezicht tijdens evacuatieoefeningen

    


  • Brand voorkomen thuis

   De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich geweldig snel uitbreidt? Nochtans kunt u brand in de meeste gevallen voorkomen. Gewoon door enkele eenvoudige organisatorische maatregelen te treffen.
   Op de website van het brandwondencentrum vindt u meer informatie over het voorkomen van branden en wat u moet doen in geval van brand : http://www.brandwonden.be/

   Een brandende fritketel is de meest voorkomende oorzaak van huisbranden , bekijk demo  http://www.brandwonden.be/index.php/Campagne/nl/

    


   Verwittigen in geval van nood

   Bijna iedereen heeft momenteel een GSM-toestel bij zich. Dit is ook zo voor slachtoffers bij een ongeval.
   Het personeel van de hulpdiensten weet evenwel vaak niet welke persoon ze moeten bellen uit de grote contactlijst die in een GSM-toestel zit.
   Het leek dan ook een goed idee om een standaardnaam of afkorting te hanteren voor de persoon met wie contact moet worden opgenomen wanneer zich een noodgeval of urgente situatie voordoet.
   In het buitenland, inzonderheid in Groot-Brittanië en Nederland heeft men het ICE-nummer ingevoerd.
   ICE staat voor “In Case of Emergency?.
   Het voorstel van de Brandweerdienst van Londerzeel is dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam “ICE?. Onder deze naam wordt dan het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die bij noodgevallen of urgente situaties gebeld moet worden. Zo weten politie, ziekenwagenmedewerkers, artsen, enz. steeds met wie er contact moet worden opgenomen.
   “ICE? is ondertussen al internationaal erkend als afkorting.
   Indien verschillende personen gebeld moeten worden, gebruikt men de namen “ICE1, ICE2, ICE3, enz…
   Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zéker het verschil maken als het snel moet gaan.